ଆମ ବିଷୟରେ

ସଫଳତା

ସାମରିକ କପଡା ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମ |

ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ |

ଶକ୍ସିଂ ବାଇଟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କୋ। ବର୍ଷଆମର ଉତ୍ପାଦ ସାମରିକ, ନ y ସେନା, ବାୟୁସେନା, ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ସରକାରୀ ବିଭାଗର 80 ଟି ଦେଶକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି |

ଆମର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ, ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୃତ୍ତିଗତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ, ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ISO ମାନାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା |ଆମର ସାମରିକ କପଡ଼ାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମାସକୁ 9,000,000 ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 100,000 ସେଟ୍ ସାମରିକ ପୋଷାକରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ |

ଗୁଣ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି |ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ, ତୁମର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ |

 • -
  2000 ରେ ଫାଉଣ୍ଡ୍ |
 • -+
  20+ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା |
 • -+
  1000+ କର୍ମୀ
 • $-MIL +
  200 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ |

ଆମେ କଣ ଅଫର୍ କରୁ |

ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ |

ଗୁଣ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି |

ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ, ତୁମର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ |

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଅଭିନବତା |

କର୍ମଶାଳା

ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଥମେ |

 • ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ବୁଣା

 • ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ |

 • ପଶମ କପଡା ଉତ୍ପାଦନ |

 • ସିଲେଇ ୟୁନିଫର୍ମ |

ସମ୍ବାଦ

ଅଦ୍ୟତନ କରନ୍ତୁ |

 • ଆଫ୍ରିକୀୟ ପୋଲିସରେ ବ୍ଲାକ୍ ରିପଷ୍ଟପ୍ କପଡା ଲୋକପ୍ରିୟ |

  ଆମର କଳା ରିପଷ୍ଟପ୍ କପଡା ଉଚ୍ଚମାନର କଞ୍ଚାମାଲ ଚୟନ କରୁଛି, ରିପଷ୍ଟପ୍ 3/3 ର ଦୃ strong ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଣା ସହିତ, ଯାହା ୟୁନିଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା ପରେ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ |ଆମେ 65% ପଲିଷ୍ଟର 35% କପା ରେ କପଡ଼ାର କମ୍ପୋଷ୍ଟେସନ୍ ଅନୁପାତ ଡିଜାଇନ୍ କରୁ, ଯାହା ବଲ୍ ପିଲିନ୍ ବିନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମିଶ୍ରଣ ...

 • ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ସହିତ ଚାଇନାରେ ତିଆରି ସାମରିକ ପୋଷାକ |

  ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଚାଇନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମରିକ ପୋଷାକ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ?ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗଭୀର ବୁ understanding ାମଣା ନେବାକୁ ଦେବି |ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ବୟନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ଚୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦେଶ |ବିକାଶର ବର୍ଷ ପରେ, ଚାଇନାର ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ob ...

ସହଯୋଗ

ସେବା ପ୍ରଥମେ |

ସହଯୋଗ 2